Denes je otprt trnac.net

Denes, 25.11.2011. ljeta otprt je kajkavski portal trnac.net.

Pozivam se ljude teri bi šteli nekaj napisati ili povedati da se javiju. Iste tak i oni kaj bi rado prigovorili su dobro došli. Jen čovek je bedastiješi nek dva.

Sa drotna pošta naj bu naslovljena na adresu       prilogi@trnac.net     i lijepo prosim da se potpišete kak se i šika.

Pomalu bum saki dan dodaval nove sadržaje na portal tak da buju na njem mesta imele i udruge i pjesnici i pisci. Složil bum mesto za video filmiće i koj kaj drugoga kaj bi nam sijem skup koristiti moglo.

Iste tak, morate razmeti da ni moči najemput se prehititi na najdraži nam kaj. Mislim da se mora početi i v hodu zmeniti kaj treba.