Policija je vlovila raubšicare

Policajci z Policijske stanice v Zlatar Bistrici su zgotovili  kriminalističku istragu teru su delali nad pet mužov. Muži (rođeni 1955., 1986., 1972. ,1992. i 1993. ljeta) z Budinščine su pokrivljeni da su išli v krivolov i da su v Pokojcu strelili dvije srne i jednoga srndača tere su med sobu podelili. Lovačkomu društvu z Budinščine tere gospodari z lovištem su napravili kvar od oko deset hiljada kuna.

Policija je po nalogu Županijskoga suda v Zagrebu napravila pretres hiža, autov i drugih prostorija vu terima živiju ili ih koristiju napre rečeni muži. Mese od srni (oko 20 kil) tere su našli pri pokrivljenima policijski službeniki su zaplijenili iste kak i municiju i oružje za tere pokrivljeni muži  nisu imeli dozvolu.

Četiri muža su prijavljeni Općinskomu državnomu advokatu v Zlataru a jen teri je maloljeten je prijavljen ODA za maloljetne osobe.