Pokušaj provale vu poštu

Te noči su tati šteli opkrasti poštu v Konjščine. Prvo su probali nutre zajti čez oblok ali nisu mogli. Onda su probali čez vrata ali su vužgali alarm i onda je došla policija. Tati su vušli i nič nisu vkrali.