Pogledati se negda!

Retke gdo med nami sam sebe pogledati bi štel, retke gdo se bi štel i spamtiti toga da zabludil je ili da nekaj naopačnoga napravil je ili bu, ali te tak nie od denes ili od ščera, te zapisane je od navek i od gda se za duhu človečku zna. Kak nam je navek h življenju bile, a toga se zmisliti med nami male gdo bu i štel, navek sme sami od sebe bežali. Te da sme furt bežali, te nam poveda kak sme navek vse druge spelavali i furt po drugami gledeli i na nje z prstem kazali, same da se nebi pogledali h špigljeca, same da nam nebi pred oči došle nam une kaj sme zbegavali i kaj niesme videti šteli. Kaj i kak god da nehči videti se neče, kak god da čem bolj i čem dužejše te štel zbegavati bi, vse te skup nemre niti drugač nam spelati se – nek tak kak je. A da je nekak drugač bile moči, otom zdaj se nie trieba niti spominati, jer popevkice kaj povedaju kaj bi bile gda bi bile, nič pametnoga niti su a niti povedale buju. Tuj vse je poznati, tuj se same vrieme zgubiti more, jer gledeti a ne videti, te je une kaj se nemre same tak razmeti. Pak, gda si vse te skup male po malu rastumačiš, gda se sam počneš obračati drugač, gda več ne glediš same hkraj nek pred se, unda ti nekaj bu moči i za razmeti.

Razmeti navek vse se nemre, une za kaj si misliš da ti razmeti je moči, negdar tak se ne spela, a pak kak je je – vse te skup i more največ put same se tak i spelati, tak da nemre se nič druge niti stoga spelati, same jeden lepi cifrasti hvritnjak. A najgorše je gda hvritnjak dobiš od unoga za teroga si mislil si da ti pajdaš najvekši je, za teroga bi h vsakomu časeku življenjskom rukicu h ogenj dal. Da pak se toga primeš, pitanje je e prešel bi vse te unak kak si prešel ili bi se morti drugač obrnul. Kak god da po druge strani zdaj povedame otom tak kak da več nebi tak delali, kak nigdar nebi krajili i kak se navek bi same pravoga puteca držali, pitanje je najvekše – e te zaistinu bi nam tak bile i moči. Življenje navek nie dale da ga se skrivečki i mučečki hčapi, spregleda, spretepe i h reštu drži. Tu življenje gda gda poveda i une kaj nie nam praf, pak nam je same moči pogledati ga i povedati te da nekaj je a nekaj i nie une i unak kak povedali bi da praf je i da vriedi.

Morti bi i povedal negde da krajil si i da niesi se praf postavil, niti tie put a niti mnogi put do zdaj. Najgorše ti je bile kaj niesi si mogel pomoči, pak za nič priznal nebi da nekaj naopak napravil si. Rajši bi se z nekem posvadil, zločicu bi vsaku hutom cajtu napravil vsakomu teri ti bi se pri ruke našel, same zate da nebi moral povedati – naj zameriti ili najte mi zameriti jer krive sam mislil, delal ili po domači zate kaj naopačen sam bil. Najtežejše je pogledati h uoči unoga teroga poznaš a iste tak kak i unoga teroga ne poznaš, i povedati mu da ti žal je za vse une kaj krive si spelal. Nie ljehke prek jezika teh par reči povedati, još je gorše prijeti se posla pri teromu buš prie ili kesnejše zločicu nekomu napravil, kak god da te štel niesi. Ali te je tak kak je, povedaju neki da služba je služba a družba je družba, ali iste tak se mora povedati i navek je tak trieba biti – da človek je človek, da same človek biti i more, jer ak človek nie človek – kaj unda je?! Na tu pak pitanje nebi štel odgovora Vam davati jer odgovora nie same tak ljehke tuj ni dati. Morti nekteri med nami mislili buju si i bi nekaj sebe i vsemi h glavu zabiti šteli, a ni sami te nemreju najti i videti. A morti i nie tak, gdo zna, najgorše ti je gda same lucke vidiš, gda o sebe nič druge ne misliš i ne povedaš nek te kak si najbolši i najpametnejši.

A vrieme, prie ili kesnejše svoje donese, vrieme kak vrieme, prie ili kesnejše oddela une kaj sme mislili da nigdar se dogodile nebu, i tak je kak je, kak god da sebe nihči videti neče!