Na blagdan Sv. Lucije meša za ljude s problemom vida

Na blagdan Svete Lucije vu Varaždinskoj biskupiji bude varaždinski biškup mons. Josip Mrzljak održal mešu za se one koje muči vid. Meša bude ne sam za varaždinsku biskupiju neg i za članove udruge slepih Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije.
Sveta Lucija je poznata kak zaštitnica slepih i slabovidnih. Veliju da je zbogradi svoje vere bila mučena i hmrla vu velikim mukama, da bi joj čak i takvu strahotu napravili kaj bi ji oči zvadili. Tak se 12. prosinca slavi njoj vu čast. Takaj se onda seje i pšenica kaj simbolizera novi život kaj bu došel posle zime. Stari ljudi veliju da od Svete Lucije do Božića treba glediti kakovo je vreme, kajti to znači da kakvo je vreme saki tej ten takovo bu v novem letu vreme vu sakem pojedinem mesecu.
Pokli meše Biskupija organizera i druženje uz obed za se.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.