Si bi se šteli voziti z božićnim cugom

Za varaždinsku decu je cug postal najbole sredstvo prevoza. Ako kojeg dečeca ili pucku pitate zakaj je temu tak, bute im videti kak da ste prespali zadnjih mesec dni. Saki hlapec već zna da se kroz Varaždin pela vlak z Deda Mrazom koji poklone i slatkiše deli. Zato mameki i tateki furt telefonskog broja od HŽ-a vrtiju kaj bi svojoj dečici rezervirali zica na jednu od vožnji.

Sledeća vožnja je vu subotu, 17. prosinca, a cug ide za Čakovec vu 3 i 15 popodne i isti den vu 4 i 10. Za Ludbreg cug pela vu nedelju, 18. prosinca, vu 10 i 20 vjutro i 4 i 55 popodne. Ak očete svojemu detetu privuščiti kaj bi se z božičnim cugom vozilo okrenite na telefon broja 212 202. Samo fletno, dok još ima mesta.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.