Božičnice za penzionere

Varaždinski penzioneri šteri dobiju penziju mejšu od 1700 kuna buju od Grada dobili božičnicu od 120 kuna. Tak da se i ovu letu nastavlja običaj da se penzoinerima koji imaju stvarno plitki žep, bar malo penez vu njega pred svetke dosmiče.

Ak bi se kakva greška zgodila pak nešči nebi dobil svoju božičnicu koja na njega spada, more se javiti od 27. prosinca do 13. siječnja vu Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb kaj se to ispravi. Tak se saki more potužiti ak su baš njega preskočili.

Penezi su več vu proračunu Grada i buju došli na kućne adrese. Makar je i mala pomoč, morti bu mnogima dobro došla, jer bormeš treba znati z denešnjim penzijama kraj s krajem vezati.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.