Za đake adventske radionice vu Starom gradu

Kak dobro iskoristiti slobodno vreme i pri tome se nekaj nafčiti, zmislili su se vu Gradskom muzeju Varaždin. Oni pozivaju đake od petog do osmog razreda osnovne škole pak i srednjoškolce nek se uključe vu  radionice na šterima moreju sami napraviti božićnega nakita. Radionice se održavleju vu varaždinskom starom gradu saki den po jenu vuru do 16. prosinca vu cajtu  od 9 do 10, od 10.30 do 11.30 i od 12 do 13.

Na sakoj radionici bude nekaj reči o  tradiciji božićnega kinđanja prinas, pogotovu o tome kak je negda narod sam svoje ukrase delal, od šterih materijalov, i kaj je to se skup značilo. Zato, mesto da kupuvlete, dojdite i bute se nafčili kak sami nakinđati svoju hižu.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.