Se je lepše negdar bilu….

Dešč mi pu ubloku ruži
pa čovik nema kaj drugu delati nek se vu postelu zavleči i o niakvim lepšim časima misliti.
Pa si mislim:
kak je liapu bilu
dok sam pucka bila
a mama me od sega zla pazila.
Kak je liapu bilu
zi škuale dimo duajti
i jedinu za brigu zadaću imeti.
kak je liapu bilu
s kulegicama pu ciale dneve
z biciklinima se vuziti
i pu vugradima buasi biažati.
Kak je liapu bilu
z baku k meši iti
maker sam jedva čekala da dimo pemo.
Kak je liapu bilu
s tatu v ribičiji
iak su me so kumarci spikali.
Kak je liapu bilu negdar….
Em su vulitja lepše dišala,
em su leta bila bole žuata,
em su jeseni bile bole slatke,
em su zime više snega dale.
I se bi dala
da još jenput morem mami zi škuale duajti,
bar još jenput z kulegicama čez vugrade prebiažati,
i sam još jenput z baku k meši oditi,
a s tatu se ciali dian pred bajerom sideti.
Se je nekak lepše dok si mali,
Jer smu unda još nia punu toga znali!