Dežd traga znuca

Razcufani oblak prek nebesa jedri (Foto Vinko Šebrek)

 

snočka dežd je bila
tragove ti skrila
a vu moji duši
jecaj još se guši

bol me, kaj razdire, nikaj već ne čudi
rade bi te jopet privinul na grudi
ali tebe vabe vetrovi i tuča
tebe vabi tvoja krvca, preveč vruča

si stiha odišla kak tat skozi kmicu
se to človek razme al’ tôga je na licu
nigdar nisem volel kolodvore, štreke
cugove i fučke, imel sem za tega srce jake meke

snočka dežd je bila
tragove ti skrila
a vu moji duši
jecaj još se guši

gledim skozi oblok kak se jutro vedri
razcufani oblak prek nebesa jedri
morti si na njemu kakti gorska vila
na tren kak da vidim tvoja bela krila

hodi, same hodi deklica ti moja
za senjama svojim kak ftičica koja
f daleke zemle prek sveta preleti
i mora svog môža, krila strganega,
tu ostaveti

About the author

Rođen 3.6.1955. Križevčanin, politolog, novinar i PR -ovac,