Razcufani oblak prek nebesa jedri (Foto Vinko Šebrek)

« Dežd traga znuca