Otkrita zadnja adventska slika

Saku nedelju advanta vužiže se jena lampcia na adventskom vencu na gradskoj viječnici i uz to otkriva prigodna slika varaždinskih umetnika.

Svaki put da se jena lampica vužge je mala priredba. Za to su se i ovaj put pobrinulo Društvo naša deca i njihovi bubnjari i zbor Maleni slavuji. Program je vodila novinarka Varaždinske televizije Lea Mrak, a lampicu je prižgal Boris Kos kaj je na čelu vu varaždinskom Udruženju hrvatskih obrtnika i uz to rekel prigodne reči.

Kak je zadnja nedelja adventa otkrita je i zadnja slika šteru je narisal Ivan Duić, profesor i akademski slikar, tak da je ve advenstki štafelaj pun. Itak je bilo najlepše deci kajti su uz to mogli i bomboni dobiti od Deda Mraza. Oni malo vekši su mogli kupiti ajngela i tak pomoči deci vu bolnici kaj je del akcije Ajngeli za decu. Slike morete saki den pogledati na Korzu ispred vijećnice.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.