Školska predstava učenika OŠ “Gustav Krklec” Maruševec

V četrtik, 22. prosinca bude v Domu kulture v Maršuvcu udržana bužićna škualska predstava s pučetkum v 17 vur. Predstavu buju izveli naši najmlajši, učeniki ud 1. du 4. razreda Osnuvne škuale “Gustav Krklec” Maruševec z bogatim prugramim prigudnim za kraj uspješnug prvug polugodišta i nadolazećih blagdanuv.

Učenici buju izveli prugram uz pomuć svojih razrednih učitelic, med šterima je i učitelica Gordana Daraboš, i nastavnice hrvatskuga jezika, Ljerke Brezovec.

Se skupa bude trajalo uku jedne vure, pa vas pozivamu da se u čim vekšum broju skupimo i nagradimu trud naših učenika i njihovih učitelic, štere su ih s punu truda pripremale za nastup.