KUD Zabok održal Godišnji koncert

KUD Zabok održal je prošlu nedelju, 18. 12. 2011. ljeta,  svoj tradicionalni Godišnji koncert. Kak grad Zabok nema prikladne dvorane vu teru bi se mogel deti vekši broj ljudi, tak je i ove ljete koncert složen vu atriju Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog. Celoljetnji trud članov KUD-a Zabok prikazan je v jednoj pomale  tužne – vesele atmosfere nad teru se njihova odličnost sejene zdigla.

Tužne zate jer je pune ljudi bile živčane polak velike gužve. Nisu mogli videti  a niti čujti čistam nič. Pak su prešli dime.

Veslje nam je pak pričinile to kaj je prije par ljet jedna visoka gradska dužnosnica odredila da se program KUD-a ne more delati dvije večeri za redom polak pretrpane satnice koj kakvih događajov. Išli sme malo poluknuti vu čitabu na tere piše kaj se i gda dogaja vu Zaboku vu prosincu mesecu. Vidli sme da večer prije nije v Zaboku bile čistam nič, osim filma vu kino dvorane vu teru tak i tak dojde par ljudi.

KUD Zabok je furt imel program dvije večerke za redem polak toga kaj su ih ljudi došli glet. Nakon toga kaj je pune ljudi prešle proč z priredbe, jer nisu nič čuli ni vidli, nadame se da buju gradski oci vidli da ipak KUD-u Zabok moraju dati dvije večerke za pokazati kaj su cijele ljete delali.

Članovi KUD-a Zabok su pak pokazali da im tancanje hrvatskih tancov predstavlja veselje i osvjetlali  su obraz Zaboka. Fala im.