Mladi vu humanitarnoj akciji

Projekt ”Mladi pomažu mladima” je dokaz da mladi vu Varaždinu očeju delati drugima dobro. Vu podrumu Varaždinske gimnazije, popularnom Gimnetu, bu vu petak održan koncert za pomoć mladima i njihovim obiteljima kaj teže financijski stojiju. Za to fala ide Udrugi mladih O-mega Varaždin kaj je vu u suradnji sa Vijećem učenika Prve gimnazije Varaždin pokrenula se to.

Prašili buju ovi bendi; Tiha Oluja, Retro Pult i The Lummox , a počneju vu 9 vur navečer. Za svega 10 kuni kolko dojde ulaznica se morete dobro zabaviti i uz to pomoči nekome.

Of projekt se bu nastavil i dale, z još koncerti i dobre svirke.  Inače, prostor Gimneta je dušu dal za koncerte, šteri su navek dobri radi akustike i ambijenta, tak da se očekuje dobra fešta.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.