Najlepše je doma

Vu malum mesti,

Maršuvcu našem,

srce je moje za svagda stalu.

Tu sam se rudila,

tu v škualu sam išla,

tu prve dneve sreće i tuage

sam s tobum dilila.

I nigdi je nia lepše,

nek v mojem kraju.

Travica zelena,

čisti zrak,

ljudi srca dobra,

i srečin je svak!

Kam god da krenem,

de god da jesam,

v srcu ga nosim

i leži mi je kmam,

jer lepšega nema

ud dumačega kraja.

Maruševec moj,

ja rada te mam!