Dvorana važnejša od ceste

Za par dni je kraj leta i treba zgotoviti z započetim komunlano infrastrukturnim poslima, svesni su toga h Jesenju. Neki je dan zgotovljeno asfaltiranje nerazvrstanih cesti za koje su penezi osigurani h ovoletnom proračunu. Asfaltirala je firma MB Transgradnja z Krapine koja je na natečaju bila dala najboljšu ponudu. Novim asfaltom dobile se još 600 metri ceste plus 600 metri rekonstruirane ceste prema Donjem Jesenju. Kad se to zbroji, ukupno je modernizirano 1200 metri ceste kaj je za tak malu općinu zaprav i pune. Rekonstrukcija ceste V.Sele-Sitari hude je važna za općinu, odma iza sportske dvorane, kak nam je rekel načelnik Maligec u svojem izvješću za ovo leto. Tim projektom proširena je cesta gde god je to bile tehnički moguće. Z cestom je napravljena i nova mreža odvodnje a odmah su ugradili i vodovodnu cev z izvodima za kućne priključke i hidrantsku mrežu. Kaj se pak tiče klizište h zaselku Osredečki, to bu morale počakatiiduće leto jer kak doznajemo, izvođač je već zbran ali vremenske (ne)plilike nejdeju h prilog izvršenju.