Petnaest minut za familiju

Župnik jesejanski Josip Krčmar organiziral je h dogovoru z Obiteljskim centrom naše županije h Krapini predavanja o važnosti familije koja su za cilj imela pomoći i unaprediti familijski život. H mesecu prosincu održano je četrto po redu , a inače se održavalo saki mesec jenput. Na ovem zadnjem glavnu reč je imal policajec Mužar na temu „Mir i dobro-familija pred praznikima“. Upozoril je na opasnosti od petardi i oružja koji se intenzivnije koristiju h ovo praznično vreme. Baš h ove dane dešava se puno ranjavanja dece i to većinom s petardama. Policajec je upozoril da roditelji moraju paziti na svoju decu i njihovo ponašanje jer za vreme praznika povećava se konzumiranje alkohola, nasilje h familijama i prometne nesreće.
Nije zgorega podsetiti kaj se dešavalo na prva tri predavanja. Prve h mesecu rujnu je održala dr. Marina Stanković Gjuretek, delatnica Zavoda za županijsko javno zdravstvo. Upoznala je z nekim zdravstvenim problemima te kak se na vreme more poiskati pomoć. Druge redavanje na temu “Famillija i zakon o socijalnoj skrbi” održala je Nataša Koražija iz Centra za socijalnu skrb. Napomenula je kak hnogi, a posebno starejši retko čitaju i poznaju svoja zakonska prava. Treće predavanje je bilo o alkoholu i lošem utecaju na familiju a govorila je ravnateljica županijskog Obiteljskog centra Gordana Maligec.
Sve se to događalo h župni crkvi svetoga Ivana Kristitelja a zainteresiranih je bile pune, pa se more zaključiti je to bil dobar potez..