Pismu Dedu Mrazu

Pišemu denis, moji mali učeniki prvašići i ja, pismo Dedu Mrazu, i bila sam tak uzbuđena i v iščekivanju kaj buju deca napisala. Al mi je na samum pučetku jedna pucka uputila jedno zbunjujuče pitanje. Pitanje je bilu, zakaj ve una muara pisati Dedu Mrazu kad more samu mami i tati reči kaj hoče, jer su uni ti šteri glume naslovlenuga gospuna. Prvu me  je s takta hitilu tua kaj je diete v prvum razredu jaku dobru upučenu v tua kak pukluni dulaze spoda borika, a unda muaj pokušaj da ih uvjerim v postujanje Deda Mraza. Na kraju sam bila i malu žalusna, jer si niasam mislila da deca već tak ranu puzabe na čaroliju Bužića i darivaja. A unda mi je du glave došlu da ja još uvik verjem v legendu, jer smu potrušili več dio sata na priču o mojem prvum susretu s Dedum Mrazum. Priča je uspela motiviarati ih da napišu svoja pisma i da, unatoč situaciji na pučetku sata, ipak s oduševljenjem i iščekivajum predaju pisma štera, naravnu, idu za dauki Severni pol.

I na kraju sata si mislim kuliku sam srečna kaj sam i ja napisala jednu pismu Deda Mrazu, sam kaj su ve moje želje bile malu drukčije nek prije 18 liat. A jedna ud jih je da i dale ustanem diate v srcu i saku letu pišem pismo.

A vi dragi moji, a bute i vi pisali pismo Deda Mrazu, ili ste ga već morti i poslali?