Pučinje se z obnovu Sokolane vu Gradu Zlataru

 

Ov je tjeden vu Zlataru bile oko deset stručnjakov različite struke koji su se skupa z gradonačelnikem Grada Zlatara, dr. Miroslavem Kopljarem,  duguvarali kak i na koji način se bu udvijala obnuva Sokolane. Sokolana je inače zgrada stara prek par sto ljet vu koje se čez ciele lete udvijaju koj kakve kulturne priredbe i za koji bi bile šteta da prubadne. Zate se je krenule vu obnovu da se opčuvaju freske koje su naslikane pu zidi, da se rieši pitanje vlage i dutrajaluga krova. Obnuve Sokolane pumogle je i Ministarstve kulture z svoju donaciju ud 220.000,00 kn .

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.