Usvojen proračun Grada Zlatara

Ščera su viečniki Grada Zlatara udržali zadnju oveletešnju sednicu na koje su usvujili i proračun za druge lete. Tak kak su oni tuo zračunali učekuju da budu ud prihuduv vu dviehiljade i dvaneste imeli 26.517, 340 kn. Za takev proračun glasuvale je 9 viečnikuv, a 4 su bili suzdržani jer misliju da bu druge ljete još težieše i da se nemre uslanjati na državu, ud koje se planira najvekši diel penez. Na sednice je odlučene i da se na neke vrieme zaustavi izlazenje zlatarskih nuvin.

 

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.