Odpira se CineStar

Če očete filme gledeti kak se šika, na velkemu platnu i vu pravoj fotelji, onda više nete morali potegnuti do Zagreba, kati se denes  vu Varaždinu ,vu sklopu Lumini centra, otpira Cinestar.

Poznato je da je to kino kaj ima pet zvezdici, a da bu mesta dosti za se, tu je 800 sici na 400 četvornih metri, iliti kvadrata. Nutri je šest kino dvorani. To je pak zgodno ak vaša žena oče gledati napriliku dramu o drugim ženama a vi filma de se v zrak odleti. Najvekše platno ima čak 100 metri, tak da nije problem ak slučajno očale doma pozabite. Veliju da bu čak 150 filmi na letu. Parking je zabadava tak da se vu kmici dvorane ne morate bojati pauka.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.