Vu varaždinskoj Drugoj gimnaziji se vučiju slovenski

Vu Drugoj gimnaziji se bu od drugoga leta počelo z vučenjem slovenskog jezika. To je prva škola vu Hrvatskoj de se počelo z nečim takovim. Vu celi projekt su uz Drugu gimnaziju vključeni Vijeće slovenske nacionalne manjine Varaždinske županije, Uprava za nacionalne manjine Ministarstva obrazovanja znanosti i sporta RH i Upravni odjel za školstvo Varaždinske županije.

Tak vu Varaždin došli ljudi z slovenskog Ministartva za školstvo i šport, pak su ih vu vjećnici primili zamjeniki župana Varaždinske županije mr.sc. Blanka Glavica Ječmenica i Milan Pavleković. Za tu priliku su rekli kaj bi i vu školstvu bilo suradnje ne pak sam vu gospodarstvu. Ide se za tim kaj bi se deca osim jezika nafčila i slovensku povjest, kulturu i običaje. Ko zna, morti se vu Sloveniji za čas počneju vučiti hrvatski.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.