Vu Zajzde žive Jaslice

 

Ščera i denes vu Zajzde se moreju pugledati žive Jaslice. Jaslice  su pustavljene pred cierkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, a pustavila ih je udruga Gutali. Udruga Gutali osnuvana je 2006. z ciljem učuvanja i prumicanja prirudnih i tradicijskih vriednosti i prenošenja istih na mlade. Denes vu tri vure v Zajzde bu udržan i blagusluv dece.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.