Alpe Dunav Jadran vu Varaždinu

Ekipa z emisije Alpe Dunav Jadran je bila vu Varaždinu i snimila reportažu o njem.  Šteli su pokazati kaj se se more videti zanimljivoga, pak  su se dva dana špancerali i vu objektiv hitili čudaj tega. Najprej su rekli nekaj o varaždinskoj udrugi ”Ajngeli Varaždina” i njihovim aktivnostimi .

Vu Uršulinskoj vulici su našli štande z starim obrti kak su lončar, tkalja i klobučar, pak su njih vu okular deli, kak i vergleca kaj na korzu svojega inštrumenta okreće.  Snimili i sa mesta de ajngeli  spiju i  umetnika  Željka Prsteca šteri svoje prste vu tom ima. I vu muzej ajngeli su se navrnuli, kak i vu kaligrafsku radionicu.

Sega tega o Varaždinu buju mogli gledati ljudi vu 7 zemlji po Evropi kajti pe prek satelita, a pri nam je  moči pogledati na prvom programu HTV-a v sredu, 28. prosinca, vu 2 i 45 popodne.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.