Akcija “Darujmo one koji nemaju”

Več sedme lete za redem vu župe Zlatar župni Caritas povudem Bužića pruvodi humanitarnu akciju. Građani su se i ove lete udazvali akcije i svojemi prilugi pumogli. Akcija se pruvodila na način da su vu 6 dučanuv bile pustavljene košare vu koje je saki čovek koji je štel mogel neke kupiti i ustaviti za one kojem je tuo potrebne. Ljudi su na tev način dunirali hranu i druge stvari putrebne za hižu, a skupljene je robe vu vriednosti ud oko 2.500,00 kn . K tomu koj je skupljene svuoj prilug je dal i Caritas. Pudeljene je 27 poklun pakietvu . Ud toga 10 pakietuv putrebitim familjam z više dece, i 17 pakietuv starcem koji živiju sami.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.