Filmski repertoar za Božić

Sutra h 7 vur navečer bu se h festivalskoj dvorani h Krapini održal koncert pod imenom Svim na Zemlji. To bu koncert krapinskih udrugi pa buju tak nastupili Gradski puhački orkestar Krapina, KUD Ilirci, folklorni sastav Viline i KUD Krapina. Organizatori najavljivaju da na programu ne buju samo božićne svima već znane pesme, nek da buju izvođači oduševili s malo širim repertoarom nek se to od njih u ovo božićno vreme očekuje. Tak buju se lepo mogle čuti i neke filmske teme, interesantne obrade a isto tak i puno iznenađenja. Ulaznice su zabadav, ne treba nić plačati, ali ih treba podignuti na blagajni Pučkog otprtog učilišta h Krapini h vremenu od 2 do 4 vure popoldan, a denes je za to zadnji dan. Eventualno, ko ne stigne, mogel bu ih podignuti (ak ih još bu) jednu vuru prije početka koncerta.