Ide voda, ide voda

Đurmančanci su bolj složni nek Krapinci, pokazale se to na sednici vijeća kad je trebalo donesti proračun za iduće leto. Jednoglasno su ga prihvatili. Ukupni prihodi su malo manj od 8 i pol milijunov kuna, a tak su i rashodi. Najveć prihoda odnosno 76% je od poreza, 16,7% je pomoć od države i županije, 7,3% prihodi od imovine, upravnih pristojbi i prihodi po posebnih propisi. Kaj se pak tiče rashoda najveć, 36%, ide h održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Osim toga, donesene je nekolike važnih odluki ko naprimer ona da buju započeli posli na izgradnji objektov komunalne infrastrukture odnosno izgradnja sekundarne mreže za opskrbu voduj podsustava III. Hromec. Iste tak, načelnik je dal svoje redovito poluletno izvešće kaj je delal. A najveć se delalo na opskrbi voduj. A nakon duge duge vremena i pritisaka za meštane Putkovca, Prigorja i Goričanovca napokon dobra vest; konačno su napravljeni glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole za taj podsustav, tak da se ovih dni planira podnesti zahtjev za potvrdu glavnoga projekta, dobivanjem koje bi se napravili uvjeti i za početak izgradnje vodoopskrbne mreže i h tom podsustavu.