Priredba za najmlajše

Kulturni centar „Ivan Rabuzin“ i kazalište „Šareni svijet“ z Zagreba daruju za su decu školske i predškolske dobi predstavu „DRVCE DOBRIH ŽELJA, BLAGDANI KRAJ PRIJATELJA“

Predstava bu v sredu 28. 12. v 16.30 , a ulaz je zabadav. Tak da če vam deca ideju na živce kaj su sam doma i motaju se po hiži otpelajte ih na predstavu, a vi se podružite z drugim mamama i tatama koji su isto tak dopelali svoju decu pa si i sebi cajt skratite.