Koncert KPD Zlatarjeve

Ov petek, zutra,  KPD Zlatarjeve urganizira svuoj tradicionalni koncert. Na koncertu budu uz urganizaotra KPD Zlatarjeve nastupili: deči vrtić Uzdanica z Zlatara, harmonikaš Mislav Sviben iste z Zlatara, pijanist Jurica Vugrek z Novoga Golubovca i gitarist Matija Ruk z Donje Stubice. Program pučinje vu 6 vur pupuoldan vu Sokolane v Zlataru.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.