“Nuova” osnuvna škuola vu Zlataru

Osnuvna škuola Ante Kovačića z Zlatara dubila je nuovi izgled. Radovi na škuole izvudili su se vu sklopu projekta “Primjena mjera energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije. Pud temi merami pudrazumieva se sanacija ravnih i kosih krovuv, izulacija podkruvlja i navlačenje toplinske fasade.  Peneze za radove osigurala je županija, a se skupa z PDV-m posel je došel 1,178.901 kn.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.