Blic z Toplic

Morti se i ne događa preveć toga, ali Krapinske Toplice, malo zagorsko mesto za tere veliju da je cijele pod voduj imele je par stvari tere bi bile lijepe povedati i spomenuti. Svi dobre znaju da toplička voda liječi saku reumu i bategu, ali male doj zna da su kuhari teri h topličkoj bolnici delaju pravi majstori h zanatu. Toplički kuhari Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju takmičili su se h Varaždinskim Toplicami krajem studenoga i dobili su zlatnu i brončanu medalju.  Zlatnu medalju odnesla je Josipa Koprivnjak, a brončanu Ivan Mihelja. Treba ih posebne pohvaliti, jer su nakon kaj sedam let nišći nije uspel, oni odnesli zlato.

22-oga prosinca h školi pri Bolnici h Toplicama delili su se pokloni. Delil ih je Deda Mraz, i to ne bilo teri, ni menje ni više neg glumec Drago Čosić, teroga možda još nehči zna kakti klauna Ludeka. Poklone su sponzorirali Pliva i udruga Studiorum. Decu su razveselili, ali i deca njih svojemi recitacijami i popevkami, tere je od dece furt ljepe za čuti.

I za kraj, da vam povem još neke.Za Štefanje h zagrebačke katedrale kardinal Bozanić je podelil sveti red đakonata. Bile je osam kandidatof, a med njima i Samson Štibohar, diplomirani teolog, i vjeroučitelj h Osnovne škole h Toplicama.