Negdašnji običaj na denešnji dan

Negda su mali dečeci, a i oni starieši,  na denešnji dan hudili pu selu ud hiže du hiže i pri sake hiže zaželjeli se najbolše. Njihuva čestitka išla je uvak: “Natem Mladem Letu dej vam Buog picekuv, racekuv, telekuv, žderebekuv, gojcekuv. Poune škrinje žitka, poune lagve vina, a njaviše buožuga mira i blagusluva.”  Nakun te čestitke gazdi su im dali koji dinarek, punoudili ih z kojem kulačekem i zafalili im se, a dečeci su nastavili dalje. Denes več rietke koje diete zna za tev običaj i sake ljete se menje ih ide pu hiža tak čestitat. One diete koje i zna za tuo, njega je pak sram iti pu hiža, a ja se nadam da budu du druguga Mladuga Ljeta dobili kuraža i  ubnovili ovu negdašnju tradiciju.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.