Ide nam sedma Noć muzejov

Siječanj zna biti mesec da se zbivanja vu kulturi prorede posle prosinca. Noć muzejov je prilika kaj ide kontra toga, pak nam malo liječi siječanjsko zimsko spanje i glavobolu radi  penezi.

Noć muzejov se bu održala po sedmi put vu organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, kakti manifestacija vu šteru su vključeni muzeji i druge kulturne ustanove z cele Hrvatske.  Oni buju vu petak, 27. siječnja od 6 popodne do 1 vuru posle ponoći otprli sima svoja vrata kaj znači da morete pogeldati se kaj vas interesira zabadava. Sem tega tu su i sikakve radionice, predstave, recitali i se drugo kaj se koji muzej zmisli kaj čim lepše sebe prezentera. Tak bu moči iskoristiti priliku kaj se muzeji vidiju onda da su najlepši i da imaju svoj čar – vu noči. Veliju da je prošlu letu bilo prek 300 000 posjetitelja kaj su spregledali 160 muzeji i galeriji.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.