Sve više rastava braka a sve manje venčanja

U Hrvatskoj razvodom završi saki četvrti brak, a lane se čak 80 parova razvelo prije isteka jenoga leta bračnog staža. Inače sa ljudi največ rastavljaju između 10. i 14. godine braka, ali ima i sve više onih koji se od partnera razdvajaju nakon 25 i više godina braka. Njih čak 806!  Čovek bi rekel da mu je brundanje babe dosadilo. Znate babe kaj?  Vi ste uvek babe, a za nas se navek govori onaj stari gospon.

U Hrvatskoj se lani sklopilo 21.294 braka, a bračnu je vezu raskinulo 5.058 parova. Kad se usporede podaci zadnjih par let, vidi se da je sve manje sklopljenih brakova, a sve više rastava,  što jasno ukazuje na to da je institucija braka u krizi. U prosjeku parovi se razvode nakon 13,9 godina.

Rastava, ak ne nosi čoveku veselje je inače jako stresna. Veliju učenjaki da je rastava  na drugom mjestu po razini stresa nakon smrti bliske osobe. U nas rastava neide bez suda i tu dolazi do rata. Zavađene strane, bivši bračni partneri, ratuju zbog djece, uzdržavanja, imovine…

O deci i njihovoj patnji bolje ne govoriti. (Jambralo)