Zaspala lepotica vu Areni Varaždin

Ruski balet z St. Petersburga bu gustuval vu Areni Varaždin 22. siječnja z predstavom Zaspala lepotica. Reč je o klasiku ruskog baleta kaj ga je napisal Petar Iljič Čajkovski. Ono kaj je novega  je da je to balet kaj se tanca na ledu, vu kostimima, kakti balet i klizanje vu jednom.

Of ruski ansambl kaj se zapraf zove ”St. Petersburg državni balet na ledu” je osnovan pred 40 let i seposut putuje kajti kažeju lepi spoj dveh umetnosti pak je to čudaj tega za videti i čuti. Vu ovoj predstavi bu 30 klizačov pred varaždinskom publikom prezenteralo zakaj su med najpoznatejšima vu svetu.

Karte je moči kupiti vu Varaždinu vu Caffe baru Time out, Koncertnome uredu, Rock Art Caffeu i Caffe baru Barfly, ili pak vu Čakovcu vu Caffe baru Arcus, Radio 1 i Mura Travelu, a morete ih najti i na internetu na www.eventim.hr

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.