“Zvonec” zvoni

Kej je v Krapine najstarejše, a još je žive? Te su humoristične-satirične novine “Zvonec”. Rodil se 1906. leta, a ove, 2012. bu 106. lete kak se pojavljuje na friškom zagorskom fašničkom zraku. Nek! I? Kej sme je?

Trieba se prijeti posla. Zmisliti se na one kej se je dogajale od zadnega fašnika, pak  te deti v pisanu formu i poslati uredništvu na adresu: Bregovita 20, Krapina. Naj vas ne prestrašiju i naj vas ne ražalostiju vse ove najavlene, iskrizne  izvlačeče mere. Krize je bile, krize bu, svedok tomu je “Zvonec” čez svoju stoljetnu povest, a vse se te more preživeti pune lježe če se male nasmejeme. Zate, poručujeju z Bregovite 20, hjavete kej je smešnoga vu vaše vulice, vašem selu, miesnomu odboru, vu vaše opčine ili gradu. “Zvonec” bu vsijem okoli fašnika (teri je 21. 2. 2012.) pocinkal o vsemu onomu kej je važne, a kej se mora povedati na jen poseben način. Tak su delali naši stari teri su imeli cajta za šalu, pak su zmislili “Zvonec”. Dejme i mi tomu svoj mali prinesek.

Budeme skupa v održavanju tradicije, ar bu “Zvonec” na fašnik 2012. imel 106. let, a z tiem se more male gdo podičiti. Još same neke najte pozabiti! “Same oni teri neke značiju dojdeju v “Zvonec” “, poručuje Humoristične društve “Zvonec” z Krapine.