Novi put za varaždinske beskućnike

Varaždinski beskućniki dobili su udrugu ”Novi put” štera im pomaže kaj bi nekak mogli preživeti. Udruga je na adresi Vodnikova 6 de je i prenoćište za beskućnike. Tam je moči prespati od pet navečer pa do jutra da se razdani kajti inače ti ljudi nebi imeli de spati ve da je zima.

Udruga bi probala najti neki smeštaj vu podstanarstvu za beskućnike, šteli bi zrihtati Grad Varaždin bi plaćal režije a od socijalne pomoći bi se platila najamnina. Sikak bi probali i nekakvoga posla najti za njih kaj bi mogli ”stati na svoje noge”. Udrugu pomaže i financjera Varaždinska županija i Grad Varaždin, a precednik je Nikola Dugandžić šteri do svoje penzije vodil varaždinski Centar za socijalnu skrb. Iščeju i volontere šteri bi im pomagali. Moreju se javiti na internet adresu novi.put.varazdin@gmail.com Prenočište već 12 let pomaže ljudima kaj im je to morti zadnja slamka spasa.

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.