Po šari senokoši pasle su krave 1 (Foto V.Šebrek)

« Pejzaž