Naknada šteti zbug elemantarnih nepogodi

Odlukom vlade Republike Hrvatske općini Vinica su krajem 2011. lete duznačena sredstva za naknadu štete nastale zbog suše. Pravu na naknadu imaju puljuprivredniki šterima je na kulturama kuruze ili livade prucjenjena šteta vekša ud 60%, a naknada iznosi 3,67% ud štete.

Do utorka, 03.01.2012., je biu zajdni rok za dostavu brojeva tekučeg ili žiro računa podnositeluv zahteva, zbug isplate naknade. Penezi naknade buju podnosiocima zahteva isplačeni na jihuve tekuče ili žiro račune ili pak na štedne knižice.