Jena karta zabadav vu HNK Varaždin

Za dečje predstave je vu varaždinskem kazališču za saku kartu šteru kupite jena karta zabadaf. Akcija je pokrenuta kaj  mamekima i japekima šteri z decom ideju vu kazališče ne bi trebalo plačati kartu za sebe. Si šteri su voljni moreju karte kupiti na blagajni štera dela saki den od 10 vjutro do podneva i od 6 do pol 8, a v nedelju dve vure prije predstave. Već ovu nedelju morete navrnuti do Varaždina kajti denes vu 5 popodne igra predstava Stolek, stolek kaj ju je režiral Dubravko Torjanac. Drugi vikend pak, vu subotu 14. siječnja, morete pogledati predstavu Deček Ivek i pes Cvilek, kaj je režirala Anica Tomić. Karte se moreju rezervirati na telefon 042/214 688 ili na mejla e-mail blagajna@hnkvz.hr

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.