Žuna se pak spomina z Žunu

Poznati zlatarski pjesnik Zvonko Kudelić Žuna je objavil svoju petu zbirku pjesmi tera se zove Peta.Predstavljanje zbirke je bile lani vu krčme Polanović vu Zaboku. Se kaj dalje treba povedati su rekli Adalbert Turner Juci i Adam Končić. Posluhnite se skup: