Laburisti organiziraju nutrešnji referendum za EU

Članovi stranke Hrvatski  laburisti-stranka rada su ščera dobili poziv za unutarstranački referendum za ulazak u EU. Kak piše vu dopisu, te referendum se organizira radi toga da stranka zeme stav oko toga ej iti v EU ili ne iti. Članovi stranke moreju glasati prek interneta ili telefona. Moreju isto tak poslati svoj glas z poštu.
Prijedlog predsednika stranke Dragutina Lesara da se referendum održi 12.veljače polak toga da se ljudi bolj informiraju nije prešel vu Saboru. Makar nam treba puno več informacij nek kaj bi dobili za ta tri tjedna ipak bi bilo bolj tak. Najbolj bi bilo da nam se veliju kaj je dogovereno i da idemo na referendum za barem tri meseca. Če ne i šest. Ovak nas same siliju da zebereme nekaj o čem nič ne znamo.