Osnuvani je trejti LAG “Srce zagorja” KZŽ

LAG je kratica za lokalnu akcijsku grupu koja se usniva zbug provedbe LEADER prugrama. Cilj ovuga prugrama je buolje udruživanje jedinic lokalne samouprave radi vekše dostupnosti fondova EU. Vu LAG nazvan “Srce zagorja” puvezane su četiri općine: Mihovljan, Novi Golubovec, Mače, Lobor i grad Zlatar. Sedište grupe je vu Zlataru, predsednik grupe je gradonačelnik Zlatara dr. Miroslav Kopljar, a tajnik je načelnik Lobora Adrija Smetiško. Općine Konjščina, Hrašćina i Budinščina su vu LAG-u Prizag vu koji spadaju i jedinice lokalne samouprave z Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.