Zlatarski i konjščinski izviđači vu Krapine

Ščera su vu Muzeju krapinskih neandertalcuv počele 7. zimske radionice.

Zutra budu vuti radionica sudelovali izviđači viših razreduv osnuvne škuole z Zlatara i z Konjščine.  Izviđači nižih razreduv su već ščera bili na Hušnjakuvu i sudelovali su vu radionica.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.