“Chui” v Zaboku

Dvajsetpervoga siečna v 21:30 vur, v Zelene sale v Zaboku oderžal se bu koncert sastava “Chui”. Ulaznina je 10 kuna. Trijo je sastavlen od članof “Mangroovea” i “Groovy Cakesa”.

“Chui” jesu:

Toni Starešinić – klavijature i efekti

Đuro Dobranić – bubnji

Andrej Jakuš – trubenta i efekti

Sverha toga projekta je da otpira vidike slušačof, da je hipnotiziera i dene h vezdašnicu tera je ciele vrieme okoli nas, a mi ju niesme videli. Od slušačof iščeju same da jih se posluša. H vezdašnem vremenu gda nam je vse dostupne prek jenoga “miša”, vse se dogaja tak berze da sme pozabili poslušati. Mislime da poslušame eli praf za praf ne čujeme nič. Trudime se tulike životof porinuti v jene živlenje, eli na koncu konca niti jeden od tih životof za praf ne okusime. Obračame stranicu za stranicu i same čitame naslove.

Nadame se da bute poslušajuči “Chui” uspeli bar na kratke zastanoviti vaše vrieme i prečitati makar jenu cielu stranicu vašega živlenja.