Planinari na Belecgradu

Prošlu nedelju se je vu Belcu, bolje rečene pri planinarske hiže Belecgrad, udržal tradicionalni zimski susret planinaruv koji urganizira planinarske drušve z Belca. Na susretu je bile prek 120 planinaruv zu sieh krajuv naše županije, a bile ih je i z Varaždina, Međimurja i Rijeke. Bile je i za pujesti graha i kobasuv, a za dober štimung pubriguvali su se Dečki z bregov.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.