Zimski teniski kamp vu Zlataru

Prošli se je tjeden udržal prvi zimski teniski kamp vu Zlataru. Kamp je urganiziral tenski klub z Zlatara, a urganizacije je pripomogel i županijski Teniski savez. Vu kampu je sudelovala dvadeset i jene diete  z ciele županije ud 6 du 16 liet. Kamp je vodil zlataski trener Branimir Krmpotić i trener predavač metodike treninga na Više trenerske škuole Kineziološkoga fakulteta vu Zagrebu Ico Humić. Vu zlatarskumu teniskumu klubu se nadaju da bu ov kamp postal tradicija i da se bu udržaval sake lete za vrieme zimskih praznikuv.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.