37.Izlagaje malih žival vu Nedelišćo

Dragi moji, če očete videti kaj bi se vu sakome dvoriščo po seli trebalo šepuriti i gegati,

dojdite na 37. izlagaje malih žival vu Nedelišće na MESAP.

Izlagaje počne vu petek v 14 vuri a fajrunt je vu nedelo v 15 vuri.

Zemite si tulko časa i z decom dojdite glet prave domače kokoši kak se šepurijo, žibeke kak se gegajo, zajce kak se nagajajo , race , pure…

Mam se zmislite kak nam je sima bilo meti to se vu dvoriščo, a či morete imečte jih i ve za vašo deco.

Nek vam kokot pod vuho zakukoriče zornico,mesto vure,  nek se žibeki gegajo po dvoro i plašijo vrapce.

Vidimo se tam!