Sv. Juraj na Brego – penezi

Zazvedila se fajna vest!

Općina Sv. Juraj na Brego bode ovo leto vložila v svoj zlatni rad Udrugi fajnih 151 tisoč kune.

Največ penez ide v kulturo, 60 tisoč. 24 tisoč dobiva jihova najbolša udruga KUU Zasadbreg, potem pa

Pjevački zbor Sv.Juraj na Brego 10 tisoč. Ostale udruge dobivajo 90 tisoč kak štera.

Fajni početek leta, bi se reklo. Vezda poslušamo sam grde vesti, ovo je fajna i vredna vest  za te Udruge več kak zlato.

Narod se trudi kaj buju si zazvedili za naše stare običaje, kaj najo zginuli z pameti ali i naših životi.

Fala jim na tem i nek sam nastavijo!